Disclaimer

Gospel uit de lage landen streeft naar een zorgvuldig beheer en toezicht van deze website, maar kan geen directe controle uitoefenen op het materiaal dat derden openbaar maken via deze website. Beweringen, meningen en websiteverwijzingen, geplaatst in bijdragen van derden zijn op eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke titel van de betreffende gebruiker(s) en zijn niet die van Gospel uit de lage landen.

Gospel uit de lage landen sluit verder iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, waaronder directe en indirecte schade, ontstaan uit het bezoeken van deze website of die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of het onbereikbaar zijn van deze site.

De intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten) met betrekking tot deze website (waaronder, maar niet beperkt tot teksten, muziek, merken, domeinnamen, vormgeving, databestanden, foto's, afbeeldingen, software en overig stilstaand en/ of bewegend beeldmateriaal) zijn eigendom van Gospel uit de lage landen, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende(n).

Behoudens voor zover wettelijk toegestaan, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens) bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gospel uit de lage landen of andere rechthebbenden.

 

Direct contact met Ecovata:

Een initiatief van:

Ecovata