- Helden in de vroege kerk - Ecovata Gifts


Wegens extreme drukte bij onze bezorgdienst door de Corona crisis kunnen we helaas niets garanderen qua levertijd.
Onze oprechte excuses voor dit (tijdelijk) ongemak.

Helden in de vroege kerk

Helden in de vroege kerk


(bijbel)studie | EO | LHELD01N
januari 2014

Genre(s)
bijbelstudie

Niet meer leverbaar
Verder winkelen

Omschrijving

Praktische bijbelstudies over negen boeiende personen uit de begintijd van de kerk, uit de bijbelstudiereeks "horen, zien, geloven".

Wie door het hedendaagse Turkije zwerft, kan daar heel wat helden uit de vroege kerkgeschiedenis tegenkomen. Sommigen kennen we uit de Bijbel: Lucas, de (scheeps-)arts die de reisgenoot van Paulus werd; Aquila en Priscilla, die overal waar ze kwamen te wonen een huisgemeente in hun woning stichtten.

Over anderen lezen we ook in de Bijbel, maar hun laatste lotgevallen kennen we uit de ongewijde geschiedenis: Maria, de moeder van Jezus, die naderhand samen met de apostel Johannes in Efeze ging wonen en de apostel Filippus, die in Hiërapolis de marteldood vond. Weer andere helden kennen we alleen uit de ongwijde geschiedenis: Irene, heidense prinses die tot geloof kwam en aan wie ongelooflijk veel wonderen zijn toegeschreven; Polycarpus, de leerling van Johannes, die de geestelijk leider van Klein-Azië werd en in Smyrna de marteldood stierf. Athanasius, de grote kerkvader, die het Concilie van Nicea meemaakte en Gennadius, de Byzantijnse patriarch, de met sultan Mehmet over het ware geloof discussieerde nadat deze Constantinopel had veroverd. En niet te vergeten twee keizers: de tot het christendom bekeerde Constantijn de Grote, die Constantinopel stichtte als het 'Tweede Rome', en de grote Byzantijnse keizer Justinianus, de de Hagia Sophia bouwde.

In deze serie staan we in woord en beeld bij deze helden stil en kijken we wat wij van hen kunnen leren. Voor groeigroepen, bijbelkringen en zelfstudie. 

Inhoud:
- Boek
- Dvd met ministudies door Ds. Willem Ouweneel

Bekijk ook de andere Bijbelstudie producten.Corrie ten Boom overdenkingen De Bijbel door